Makléřství Ing. Pavel Mihalo

www.google.com | www.seznam.cz | www.koop.cz

Vítejte na stránkách makléřství Ing. Pavel Mihalo - pojišťovací, zprostředkovatelské a poradenské služby

Pojištění pro cesty a pobyt

small logo

Ing. Pavel Mihalo

Pojišťovací makléř, se sídlem Modřínova 2436/2, 326 00 Plzeň, zapsán do registru MFČR, č. reg. 034153PM,

telefon: 377 919 291 - 2, e-mail: maklerstvi@mihalo.cz, IČO: 43327311, DIČ: CZ6312251704

 

 

Pojištění pro cesty a pobyt

Cestovní pojištění je neodmyslitelnou součástí cest do zahraničí. V České republice je například základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, v zahraničí byste si ji bez cestovního pojištění museli uhradit sami.

Proč se pojistit? Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny nabízejí i úhradu nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka - blízské osoby.

Limity plnění Každá pojišťovna má stanoveny maximální limity pojistného plnění. Znamená to, že pokud náklady na vaši léčbu přesáhnou limit pojištění, musíte částku navíc uhradit ze svého. Zpravidla si můžete vybrat i z několika limitů plnění. Platí však, že čím větší limit, tím dražší pojistné.

Druhy pojištění Existuje několik druhů zdravotního pojištění. Jedná se zejména o turistické, služební a sportovní pojištění. Liší se v šíři poskytovaného pojistného plnění - pokud například máte turistické cestovní pojištění a stane se vám pracovní úraz (byť v ilegálním zaměstnání) odmítne pojišťovna proplacení nákladů za léčení. Pojišťovnu nepodceňujte, obvykle má propracované a osvědčené postupy jak původ úrazu zjistit.

Doba pojištění Pojistit se lze na libovolnou dobu od jednoho dne do jednoho roku. Pokud se chystáte do zahraničí na dlouhodobý pobyt a zaplatili jste si cestovní pojištění, můžete se na příslušnou dobu odhlásit u tuzemské zdravotní pojišťovny a ušetřit tak za jinak povinné zdravotní pojistné. Vždy však musíte předložit potvrzení o cestovním pojištění.

 

 

 

©2006 Makléřství Ing. Pavel Mihalo