Makléřství Ing. Pavel Mihalo

www.google.com | www.seznam.cz | www.koop.cz

Vítejte na stránkách makléřství Ing. Pavel Mihalo - pojišťovací, zprostředkovatelské a poradenské služby

Povinné ručení

small logo

Ing. Pavel Mihalo

Pojišťovací makléř, se sídlem Modřínova 2436/2, 326 00 Plzeň, zapsán do registru MFČR, č. reg. 034153PM,

telefon: 377 919 291 - 2, e-mail: maklerstvi@mihalo.cz, IČO: 43327311, DIČ: CZ6312251704

 

 

Povinné ručení

Sjednání povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností každého majitele motorového vozidla. Základním smyslem povinného ručení je zajistit pojistnou ochranu škody spáchané motorovým vozidlem.

Proč se pojistit? Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí majiteli pokuta až do výše 20 000 Kč. Navíc ten, kdo nemá pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Co vše pojistka pokrývá? Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy Vám ale neuhradí škodu na Vašem vozidle. K tomu slouží havarijní pojištění. Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil.

Cesty do zahraničí Povinné ručení platí i v zahraničí. Dokladem o tom je tzv. zelená karta, kterou pojišťovna vydá na požádání. Zelená karta je v některých zemích povinným dokladem, bez něhož není vozidlo vpuštěno přes hranice.

Limity plnění Minimální výše je stanovena ze zákona na 35. mil. Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 18 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škodu, která tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Kromě minimální výše limitů, nabízí většina pojišťoven i vyšší limit plnění, jímž lze předejít spoluúčasti i při větších nehodách.

Slevy Jezděte bez nehod. Pojišťovny se snaží zvýhodnit dobré řidiče a znevýhodnit řidiče s velkým počtem zaviněných nehod pomocí systému bonusů (sleva) a malusů (zvýšení pojistného).

 

©2006 Makléřství Ing. Pavel Mihalo